background image

Rise & Shine events i KBH og Aarhus

12 marts 2018

Rise & Shine events i KBH og Aarhus

Hvordan forenes udvikling af kerneforretningen med radikal innovation?
De fleste SMV virksomheder i Danmark står på et godt fundament, som ikke skal udskiftes, men derimod udnyttes til at sikre sin relevans også om 3, 5 og 10 år.

Den opgave er ikke blevet nemmere i en verden under accelererende forandring og kompleksitet. Derfor kæmper mange ledelser naturligt med at balancere de kortsigtede resultatkrav med en mere langsigtet fremtidssikring af virksomheden gennem nytænkning og innovation.

‘Dual vækstledelse’ hjælper virksomheder med at indarbejde en række ledelsesværktøjer og -kompetencer, der muliggør videreudvikling af den eksisterende kerneforretning samtidig med at morgendagens forretningsmodeller udforskes og udvikles.

Rise & Shine events i KBH og Aarhus
Rise & Shine er uformelle møder om ledelsesaktuelle emner for topledere og bestyrelsesmedlemmer, hvor vi over en let morgenmad bliver inspireret og erfaringsudveksler.

I København afholdes det den 24. april i lokalerne hvor entreprenøren Georg Jensens havde sin sølvsmedje igennem årtier.

I Aarhus afholdes det den 3. maj på Moesgaard Museum, det kulturhistoriske museum med enestående arkitektur.

Deltagelse
Rise & Shine henvender sig til ledere på direktionsniveau, bestyrelsesmedlemmer samt andre, der er personligt inviterede.

Læs mere om KBH eventet og tilmelding her

Læs mere om Aarhus eventet og tilmelding her