background image

Dual Growth artikel i Jern -og Maskinindustrien

29 januar 2018

Dual Growth artikel i Jern -og Maskinindustrien

Dual Growth i Jern & Maskinindustrien

Dual Growth er den 26. januar 2018 nævnt i fagbladet Jern & Maskinindustrien for virksomheder i fremstillingsindustrien. De laver i samarbejde med Industriens Fond den nye artikelserie Fra viden til værksted med formålet om at få viden ud fra de tykke rapporter bredt ud til virksomheder inden for Jern & Maskinindustrien. Der skrives om Dual Growth af cand.scient.pol. Christian Eskelund der med sit branchekendskab bedst kan formidle den viden der ligger til grund for Dual Growth. I denne artikel skrives introducerende om projektets formål og hvordan ledelsesværktøjer udvikles. Derudover er et interview med Lindpros direktør Claus Fibiger og hans oplevelse af projektets bidrag til virksomheden. Her følger et resumé af de to artikler. Læs hele artiklen her: http://www.dualgrowth.dk/wp-content/uploads/2018/02/dualgrowth-jern-maskin-industrien.pdf

Udvikling af nye ledelsesværktøjer

Global udvikling sætter nye ledelseskrav til små og mellemstore virksomheder. Indtil nu har industrivirksomheder manglet de rette ledelsesværktøjer til at kunne have et tvedelt fokus på drift og vækst. De to vækstmotorer har således kortsigtet fokus på kerneforretningen og langsigtet fokus på eksponentiel vækst og innovation. Christian Eskelund skriver: “Det er lettere sagt end gjort. Men det er nødvendigt med dette dobbeltperspektiv. For der er gevinster at hente for de virksomheder, der strategisk evner at operere med et systematisk to-ledet mindset.”

De fire tilgange der kræves af Dual Growth ledelse er 1) Udvikling af vækststrategi og gennem innovation få afklaring på retningen af virksomhedens eksponentielle vækst. 2) Nye kompetencer i ledelsen inden for teknologiforståelse, digitalisering, nye forretningsmodeller samt accelereret og eksperimenterende forretningsudvikling. 3) Systematisk arbejde med innovation i praksis, gennem træning, kontinuerlige markedstests og løbende tilpasninger. 4) Co-creation og strategiske partnerskaber med andre virksomheder, eksperter og forskning.

Dual Growth i Lindpro

Lindpro leverer totalløsninger til virksomheder inden for service og entreprise. Direktør Claus Fibiger fortæller, at årsagen til at deltage i Dual Growth projektet er at finde ud af, hvordan vækst og drift i kerneforretningen kan foregå side om side. Det bidrager ved at skabe en ny fortælling og positionering i det danske marked.

I gennem Dual Growth får Lindpro en øget organisatorisk forståelse for innovationsdrevne processer og en målrettet innovationsstrategi at følge fremadrettet. Medarbejdere er blevet inddraget i udviklingen, der har resulteret i ambitiøse og realistiske vækstmål uden for kerneforretningen.

Vækstpotentialet ligger for Lindpro dels i strategiske partnerskaber, der sikrer teknologisk og digital udvikling, og en større direkte dialog mellem kunden og de tekniske specialister.

Læs artiklen af Christian Eskelund og interviewet af Simon Dinsen Hansen i Jern & Maskinindustriens fagblad her:  http://www.dualgrowth.dk/wp-content/uploads/2018/02/dualgrowth-jern-maskin-industrien.pdf