background image

Dual Growth Værktøjskassen

Dual Growth Værktøjskassen består af en serie konkrete og praktiske værktøjer til inspiration ifm arbejdet med Dual Growth. De kan enten bruges samlet som en del af en systematisk proces eller hver for sig med fokus på udvalgte elementer i arbejdet med at sætte en ny og innovationsdrevet vækstdagsorden.

Brugen af de forskellige værktøjer kan med fordel kombineres med de konkrete erfaringer og anbefalinger fra de tre pilotprojekter eller en indledende dialog med en af de ansvarlige projektpartnere.

DualGrowth explained

We are a platform that inform and connect frontrunners within exponential technologies such as big data, AI and IOT.

Working together

We work together to make something great