background image

Værktøj #9: Skab organisatorisk forankring af Dual Growth mindset

DESIGN JER TIL FORANKRING:

GØR DET NYE VANEDANNENDE OG BEMÆRKELSESVÆRDIGT
– Vi er vanemennesker – vi elsker vaner, da vi kan gennemføre vaner uden at tænke, hvilket frigør hjernekapacitet.
– Adfærd fungerer ofte som følger: Stikord – rutine – belønning – feedback. Design løsningen derefter.
– Den store ændring sker ofte først gennem 100 små ændringer og handlinger

INSPIRATION: SÅDAN SKABER DU NYE VANER I ORGANISATIONEN:

“REWARD”: Når vi skal lære noget nyt elsker vores hjerne beløninger. Eksempler:
– Anerkendelse af rette adfærd (f.eks. øget involvering af kunderne indenfor. Vækstmotor II)
– Lønstruktur der matcher ønskede adfærd (ikke-eksperimenterende til eksperimenterende)

“REMIND”: Indtil vi har opbygget en vane, så kræver ny adfærd “remindere”. Eksempler:
– Kommunikation/opfølgning, fysiske/kontormiljø remindere, en del af mødestruktur m.v.

“REPEAT”: Vi lærer når vi “træner”. Præcis som at lære en ny sportsgren. Vi skal “gøre det”. Eksempler:
– Lav et nyt program/projekt med formål at træne og opbygge ny “Dual” capabilities.

ORGANISATORISK FORANKRING GENNEM ADFÆRDSDESIGN

GØR DET LETTERE AT GØRE DET RIGTIGE:

1) Definer helt konkret det ønskede mindset eller adfærd

2) Lav en barriere analyse af mulig friktion og udfordringer

3) Design og test løsningen baseret på ovenstående inspiration

4) Optimér løbende baseret på feedback

BARRIERE FOR DEN ØNSKEDE ADFÆRD/MINDSET:

– Sprog: Hvilke sprog bruges om problemstillingen?
– Kontekst: Hvor og hvornår foregår adfærden?
– Hvem: Hos hvem er adfærden særlig udtalt?
– Barrierer: Hvilke barrierer fremhæver personerne selv?
– Bagvedliggende rationaler: Hvordan begrunder personerne selv deres adfærd?
– Fysiske rammer: Hvilken effekt har det lokale miljø på problemstillingen?