background image

Værktøj #8: Design en kultur der understøtter Dual Growth

Både “bag ved” og “i midten af” strategierne, driftsmodellerne og værktøjerne er “Kulturen” – ledelseskulturen og medarbejderkulturen.

Definer den ønskede kultur der skal til for at indfri vækstdagsordenen

Hvad gør I godt nu, og kan I gøre mere af det?

Hvad kan I blive bedre til, og er der noget I skal gøre mindre af?

Hvad skal kulturen som helhed kunne for at understøtte en innovativ vækstdagsorden?

Hvilke grundantagelser skal være styrende?

Er I f.eks. komfortable med usikkerhed og fejl ifm. Vækstmotor II arbejde?

Er I f.eks. komfortable med duale elementer i kulturen? At nogens primære rolle er at undgå fejl, samtidig med at fejl for andre i organisationen skal være naturligt – og næsten ønsket – som en del af innovationsarbejdet?

Er I f.eks. komfortable med at begge medarbejdertyper skal arbejde sammen? Er der en stærk fælles vision, og et fælles sprog der kan bygge bro?

3 værktøjer til at skabe en kultur der understøtter Dual Growth

1) Fælles vision & drøm
Skab en klar og inspirerende fælles vision og drøm. En af de stærkeste menneskelige drivere er “mening”. I de senere år populariseret af bl.a. Simon Sinek og den verdenskendte TEDTalk “Hvordan store ledere inspirere til handling” med over 40 millioner visninger. En høj grad af mening er en af de stærkeste kulturskabere.

2) Fælles mindset & sprog
En af årsagerne til at diverse innovations metoder og ord som “Lean Startup”, “Business Model Canvas”, “Disruption”, “Pretotyping” og “Minimum Viable Product” er blevet så populære er at de giver et fælles sprog for det at arbejde med innovation. Det samme er ønsket med flere af Dual Growth værktøjerne i form af processer og modeller. At det kan give et fælles sprog der gør det nemmere at “samles” (skabe kultur) omkring innovationsarbejdet.

3) Fælles handling & værktøjskasse
F.eks. gennem et projekt der går på tværs af organisationen. Et projekt med “Fælles vision og drøm” og med “Fælles sprog, mindset og værktøjskasse”.