background image

Værktøj #5: Design den fremtidige prioriterings-, ressourceallokerings- og governance-model

Hvorfor fokus på porteføljestyring?

Porteføljemodellens vigtigste formål er at virke som :
– Ramme for løbende balancering, prioritering og styring af den samlede udviklings- og innovationsportefølje
 
– Ramme for løbende allokering af de nødvendige ressourcer – både menneskelige og økonomiske
 
– Ramme for systematiske halvårs-reviews – status på fremdrift og leverancer samt fortsat strategisk relevans af den samlede portefølje samt afledte til- og fravalg herunder prioritering af nye ideer og tiltag fra ‘Innovationsarbejdet’. 

BALANCERING OG PRIORITERING AF DEN SAMLEDE UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSPORTEFØLJE PÅ TVÆRS AF VÆKSTMOTOR I OG II

  • Hvilke dimensioner er vigtigst for den strategiske prioritering af den samlede udviklings- og innovationsportefølje?

  • Hvordan skal kapital og ressourcer fordeles på tværs af disse dimensioner på såvel kort sigt (fx næste 12 måneder), mellemlang sigt (fx 12-36 måneder) eller længere sigt (fx 36+ måneder)?

  • Hvor skal balancen ligge mellem vækstmotor I og II i forhold til de forskellige strategiske og finansielle målsætninger?

  • Hvilke afledte implikationer har en mere dynamisk porteføljestyring incl. løbende re-allokering af kapital og ressourcer for den eksisterende økonomiske styringsmodel ? Rolling forecasts og Beyound Budgetting m.v. .

EKSEMPEL PÅ BALANCERING/PRIORITERING

Eksempel på forskellige dimensioner for dynamisk balancering og prioritering af den samlede vækstportefølje incl. backlog.

DESIGNPRINCIPPER FOR FREMTIDIG PRIORITERINGS-, RESSOURCEALLOKERINGS- OG GOVERNANCEMODEL

En vigtig del af arbejdet med Dual Growth er – udover at designe den fremtidige innovationsmodel – at I får fastlagt de centrale designprincipper for den fremtidige prioriterings-, ressourceallokerings- og governance model for vækstmotor I og II.

Hvad skal beholdes, og hvad skal gøres bedre?
– Hvad virker godt i vores nuværende model?
– Hvad ville gøre det endnu bedre?

Designprincipper fremadrettet
– Hvilke principper kan trækkes ud af ovenstående?
– Hvilken balancering og prioritering skal I have?
– Hvordan skal kapital og ressourcer fordeles på tværs af disse dimensioner på såvel kort sigt (fx næste 12 måneder), mellemlang sigt (fx 12-36 måneder) eller længere sigt (fx 36+ måneder)?
– Hvilke afledte implikationer har en mere dynamisk porteføljestyring for jer?