background image

Værktøj #4: Design den fremtidige innovationsmodel

En vigtig del af arbejdet med at finde nye veje til ny vækst er at finde den rette måde at organisere arbejdet med innovation på givet virksomhedens DNA og underliggende kultur- og ledelesstil. Fokus bør være på at skabe de optimale organisatoriske rammer, der understøtter den ønskede adfærd i forhold til strategisk fokus, uafhængighed og risikovillighed m.v..

ORGANISERING AF INNOVATIONSARBEJDET

Innovationsarbejdet kan organiseres på mange forskellige måder. Vi har analyseret “markedet” og kogt det med til fire forskellige typer af organisering:

1) Corporate Garage – “Innovationsmiljø på kanten”

2) Innovation Hub/Lab – “Startup fabrik udenfor kernen”

3) Innovation Ecosystem – “Åben co-creation platform / økosystem”

4) Corporate Venturing 2.0 – “Udnyt/Samarbejd med eksisterende startups”

EKSEMPLER PÅ ORGANISERING AF INNOVATIONSARBEJDET

DESIGNPRINCIPPER FOR FREMTIDIG INNOVATIONSMODEL

Hvad skal beholdes, og hvad skal gøres bedre?
Med udgangspunkt i ovenstående 4 typer af organisering og eksemplerne på organisering af innonvationsarbejdet. Hvordan ser jeres model ud, og hvordan skal den se ud i fremtiden? Spørgsmål til refleksion (og arbejdsark til venstre).

Hvad skal beholdes, og hvad skal gøres bedre?
– Hvad virker godt i vores nuværende model?
– Hvad ville gøre det endnu bedre?

Designprincipper fremadrettet
– Hvilke principper kan trækkes ud af ovenstående?
– Hvad er grundlaget for jeres innovationsmodel fremadrettet?
– Hvilken af de 4 typer matcher bedst jeres optimale model?