background image

Værktøj #2: Udvaskning af nye vækstarenaer

Givet den strategiske afklaring – og den underliggende strategiske omverdensanalyse – sætter dette værktøj fokus på at udvaske nye veje til vækst både indenfor rammerne af den eksisterende forretningsmodel, vækstmotor I, og fremfor alt på kanten eller udenfor den eksisterende foretningsmodel, vækstmotor II.

DE TRE VÆKSTARENA TYPER

Der er tre typer af vækstarenaer:

Kernen
Optimering af eksisterende produkter til eksisterende kunder

Nærliggende
Bruge eksisterende kompetencer i ny sammenhæng (markeder/produkter)

Udenfor kernen
Udvikling af nye tilbud til nye markeder

Udvask nye potentielle vækstarenaer med afsæt i den strategiske omverdensanalyse

Vækstmotor I: Potentielle vækstarenaer

– Hvilke potentielle vækstarenaer har I indenfor jeres “Kerne” ?

Vækstmotor II: Potentielle vækstarenaer

– Hvilke potentielle vækstarenaer har I som er “Nærliggende” ?

– Hvilke potentielle vækstarenaer har I som er “Udenfor kernen” ?

DETALJERING AF VÆKSTARENAER

Som en del af processen med at udvaske potentielle vækstarenaer er det vigtigt at detaljere vækstarenaerne for senere at kunne kvalificere, balancere og prioritere hvilke der skal fokuseres på.

Til dette kan I bruge værktøjet “Assessment af Vækstarenaer” som tager udgangspunkt i fire områder:

1) Kommercielt Potentiale
2) Risiko & Kompleksitet
3) Tidshorisont
4) Strategisk Fit