background image

Værktøj #10: Markedsvalideringsproces

Styrk vækstdagsordenen med fokus på at øge træfsikkerheden og reducere risici gennem systematisk innovationsarbejde og markedsvalidering. Markedsvalideringsprocessen samler mange af værktøjerne i “Innovation Playbook” i én procesmodel. Processens fire faser og otte skridt gør det muligt at tænke i porteføljestyring, samt prioritering og allokering af ressourcer i forbindelse med systematisk innovationsarbejde. Processen og innovationsarbejdet står stærkest på et fundament af de 9 andre Dual Growth værktøjer.

FASE 1: THINK BIG

ide-generering
STEP 1: IDÉ-GENERERING

Gennemføre ide-proces med nøgle-interessenter. Udover ledelsen kan det være forskellige medarbejdergrupper såsom medarbejdere med faglig viden, medarbejdere der er kundevendte (kundeservice/salg), datamedarbejdere m.fl. Processen kan også med fordel gennemføres med samarbejdspartnere. Det kan være begge veje i værdikæden. Inden idé-processen startes er det en fordel at have afklaret eller arbejdet med virksomhedens strategiske kontekst.

udforskning
STEP 2: UDFORSKNING

Udvaskning af vækstarenaer handler om at indsamle og beskrive de mange vækstarenaer og muligheder som virksomheden har. Både indenfor Vækstmotor I og Vækstmotor II. Det handler om at skabe overblik og klarhed. Værktøj #3 går derefter i dybden med at skabe den rette balance og portefølje på tværs af vækstarena typer og Vækstmotor I og Vækstmotor II. Se mere under “Værktøj #2 – Udvaskning af nye vækstarenaer”.

syntese
STEP 3: SYNTESE

Klarlægge hypoteser som skal valideres og centrale spørgsmål som skal besvares. Som en del af processen med at udvaske potentielle vækstarenaer er det vigtigt at detaljere hypoteserne. Målet er en fælles forståelse af den potentielle værdiskabelse og afledte hypoteser for de respektive vækstarenaer.

FASE 2: VALIDATE

markedsvalidering
STEP 4: MARKEDSVALIDERING

Designe og gennemføre forskellige markedsvalideringsaktiviteter. Alle aktiviteterne bør have det til fælles at de møder “virkeligheden” i form af kunder/brugere. Spørgsmålet der skal besvares er “vil kunderne bruge vores løsning?”, og ikke blot “tror vi at kunderne vil bruge vores løsning?”. 

test
STEP 5: TEST

Test og markedsvalidér ikke bare én, men flere løsninger. Det kan både være helt nye løsninger, men også blot delvist nye løsninger for at blive klogere på hvad det er helt præcist der virker og som kunden er glad for.

FASE 3: GET READY

detailbeskrivelse
STEP 6: DETAILBESKRIVELSE
“Detailbeskrivelse” er arbejdet med at detaljere og kvalificere vækstarenaer, strategiske pejlemærker og initiativer. Til dette kan der bl.a. hentes inspiration i de tre generiske Dual Growth strategier og Værktøj #3: Tre generiske Dual Growth strategier på tværs af vækstmotor I og II​. Samt i Værktøj #5 omkring prioriterings-, ressourceallokerings- og governance-model.
maalbarhed
STEP 7: MÅLBARHED

Målbarhed handler om at fastlægge de rette KPI’er og mål. Det kunne f.eks. være mål der vedrører den løbende allokering af de nødvendige ressourcer – både menneskelige og økonomiske. Eller f.eks. at skabe en ramme for systematiske reviews – status på fremdrift og leverancer samt fortsat strategisk relevans.

FASE 4: START SMALL - SCALE FAST

eksekvering
STEP 8: EKSEKVERING

Den sidste skridt handler om at mobilisere organisationen til at eksekvere på idéen der nu indledningsvist er valideret og strategisk prioriteret. Det handler om at starte småt og skalere hurtigt.