background image

Værktøj #1: Afklaring af den strategiske kontekst

Værktøj #1 handler om at afklare virksomhedens strategiske kontekst. Det er det første skridt imod at arbejde med Dual Vækstledelse. Afklaringen af virksomhedens strategiske kontekst kan ske via følgende tre modeller: “Omverdensanalysen”, “Disruption Indikator Modellen” og den klassiske værdikæde og forretningsmodel med “Business Model Canvas”.

Kontekstafklaring er et “must”. Meget strategiarbejde er sub-optimalt, fordi konteksten/forståelsesrammen ikke er afklaret. Den strategiske tænkende leder bør altid sørge for at kontekstafklare. Resultatet heraf vil være en klar forståelse og beskrivelse af virksomhedens værdiskabelse og dens fremtidige udfordringer – dvs. hvad det i en strategisk kontekst er, ledelsen skal målrette strategierne imod.

MODEL 1: "OMVERDENSANALYSEN"

Omverdensanalysen dykker ned i fire områder:

Nøgletrends: “Teknologiske trends”, “Reguleringsmæssige trends”, “Sociale & kulturelle trends” og “Socioøkonomiske trends”.

Markedskræfter: “Markedsmæssige udfordringer”, “Markedssegmenter”, “Behov og efterspørgsel”, “Skifteomkostninger” og “Indtjeningsattraktivitet”.

Industrikræfter: “Konkurrenter”, “Nye aktører”, “Substituerende produkter og services”, “Stakeholders” og “Leverandører og andre værdikæde aktører”.

Markedsøkonomiske forhold: “Markedsforhold”, “Kapitalmarkeder”, “Råvarer og andre ressourcer” og “Økonomisk infrastruktur”.

Initiel omverdensanalyse:

  • Hvad vil være “key take-aways” fra omverdensanalysen for din virksomhed?

  • Hvad vil være de “afledte implikationer” for potentielle vækstarenaer?

MODEL 2: "DISRUPTION INDIKATOR MODELLEN"

Disruption Indikator Modellen:

  • Hvilken risiko har de forskellige indikatorer ift. din virksomhed?

  • Hvad vil være de “afledte implikationer” for potentielle vækstarenaer?

MODEL 3: "BUSINESS MODEL CANVAS"

Business Model Canvas:

Business Model Canvas er en metode til at beskrive virksomhedens værdiskabelse og forretningsmodel. Skabelonen indeholder 9 centrale byggesten, der nedenfor er gengivet som defineret af Københavns Universitet:

Value Propositions: De produkter og services en virksomhed tilbyder for at opfylde kundernes behov.

Customer Segments: For at opbygge en effektiv forretningsmodel skal det identificeres, hvem kunderne er.

Key Partners: Hvilke partnere og leverandører er tilknyttet virksomheden?

Key Activities: Beskriver de mest vigtige nøgleaktiviteter man skal udføre for at skabe værdi for kunderne.

Key Resources: De ressourcer, der er nødvendige for at skabe værdi for kunden.

Customer Relationship: For at sikre overlevelse og succes, skal man identificere den type forhold, man ønsker at skabe med kunderne.

Channels: Angiver distributions- og kommunikationskanaler, der skal til for at nå kunderne.

Revenue Streams: Hvilken type indtægtskilder er mulige?

Cost Structure: Hvilke omkostninger er der?