background image

Dual Growth

Introduktion til Dual Growth

Verden er under accelererende forandring, hvilket ændrer vilkårene for at drive virksomhed. Skal konkurrenceevnen fastholdes må virksomheder lære at kunne omstille sig langsigtet uden at miste kortsigtet momentum.

Problemet er, at store virksomheders strategier har et fastlåst fokus på effektivitet, risikokontrol og trinvis vækst – ikke radikal innovation og reel transformation. Dual Growth systemet kan sikre virksomheders udvikling gennem to separate vækstmotorer. Ledere lærer herigennem at balancere de kortsigtede resultatkrav og virksomhedens langsigtede fremtidssikring gennem innovation og nytænkning.

Dual Growth er en række ledelsesværktøjer, som kan hjælpe og støtte danske ledere til både at have blik for den lineære og den eksponentielle vækst.

Alle virksomheder vil før eller senere få behov for at forny eller erstatte nuværende forretningsmodeller. Den strategiske virkelighed er, at virksomheders livscyklus bliver kortere og nye, ofte digitalt muliggjorte, forretningsmodeller vinder hurtigere frem.

Hvad er Dual Growth?

Dual Growth er et system der handler om at sikre virksomheden gennem to separate gensidigt forstærkende vækstmotorer, der opererer på fundamentalt forskellige præmisser. Den første motor handler om trinvis profitabel vækst af kerneforretningen. Den anden motor er den samlede innovative indsats mod, at skabe udvikling der leder ud over kerneforretningen.

Dual Growth handler ikke om “disrupt eller dø”, og det er ikke et spørgsmål om intern vs. ekstern eller at ændre alt natten over. Dual Growth handler om at skabe en iværksætter-kapacitet der øger chancen for bæredygtig vækst. Vi tror dette kan lade sig gøre ved at lære at styre gennem et nyt system, der er bedre tilpasset en eksponentiel verden. Eksekveres Dual Growth godt, muliggøres kontinuerlig tilpasning, reel transformation, og/eller genskabelse af virksomheden mod bæredygtig vækst.

To vækstmotorer – forskellige roller

To separate gensidigt forstærkende vækstmotorer, der opererer på fundamentalt forskellige præmisser:

Formålet med vækstmotor 1 er at eksekvere den eksisterende veldokumenterede forretningsmodel for igangværende profitabel vækst. Formålet med vækstmotor 2 er at søge efter nye forretningsmodeller enten ved at accelerere vækstmotor 1 (spin in) eller at skabe ekstern vækst (spin out).

Eksempler

Kerneforretningen er gennem vækstmotor 1 blevet designet over mange år, og er optimeret til at levere maksimal effektivitet, trinvis vækst og risikokontrol. Vækstmotor 1 karakteriserer sig ved:

— At være optimeret til at skabe effektivitet og profit.

— Der er generelt risiko-intolerance (frygt for at fejle).

— Jobsikkerhed og karriere progression er vigtigt for individer.

— Der arbejdes med cases og 5-årsplaner.

— Succeskriteriet er marginalt output gennem høj grad af kontrol og et 10% mindset.

Vækstmotor 2 er gruppen af processer, praksisser, fremgangsmåder og principper der tilsammen skaber en anden mulighed for at forfølge og skabe vækst. Vækstmotor 2 har følgende karakteristika:

Anderledes forvaltningsmodel gennem en multi-horizon, multi-format, portfolio fremgangsmåde.

— Har risikovillighed og upside – “skin in the game”.

— Har lov til at eksperimentere og fejle – hurtigt og billigt.

— Der arbejdes med co-creation, deling og partnerskab (ekstremt udadvendt fokus).

— Anderledes succeskriterier, HR policies, beslutningsprocesser og mindset.

— Vækstmotor 2 blive ofte (men ikke altid) bedst eksekveret i en organisationsstruktur der er separat og løsrevet den eksisterende kerneforretning.